کمکهای نقدی

حامیان مالی:

آن دسته از عزیزانی که دارای تمکن مالی هستند با پرداخت منابع مالی می توانند موسسه خیریه میهن (لندن) را یاری نمایند،با این کار معامله با خداست نه با خلق خدا و خوشا به حال شما که توانایی این معامله را دارید:

 با پرداخت ماهانه حداقل ۱۰هزارتومان درمراقبت و درمان "معلولین ضایعه نخاعی ایران زمین" سهیم بشویم..

پـرداخت در ایران (بانک ملت)
شماره شبا :IR47 0120 0100 0000 0174 5926 89 
شماره کـارت:۶۱۰۴۳۳۷۱۰۰۴۳۳۷۱۱
شماره حساب:۱۷۴۵۹۲۶۸۹
صاحب حساب :اساعیل میهن مهر

PLEASE  DONATE  DISABLED  PERSON'S  TO  PROVIDE  CARE  MIHAN'S DEMENTIA 

Every penny you raise for mihan charity is supporting someone in the iran with a spinal cord injury

Natwest bank in uk
Account name:Esmaeil Mihanmehr
sort code:60-12-13
 Account number:2752 1648  

 

 

»از اعتماد شما سپاسگزاریم«

نیکوکار گرامی همدلی کنید;

صدقات الجاریات را به نام موسسه خیریه میهن (لندن) در جهت کمک رسانی به"معلولین ضایعه نخاعی ایران زمین"واریز نمائید.

موسسه خیریه میهن، امیدوار است با حمایت مالی هم میهنان عزیز داخل و خارج از کشور،در حدی که می توانند در گشوده کردن این راه به آینده ی معلولین ایران زمین کمک کنند.