کمکهای عاطفی

»عبادت بجز خدمت به خلق نیست«

اطلاع رسانی فکری و مالی به معلولین ایران زمین

 یاوران میهن،فرشتگانی برای توسعه فرهنگ آسیب های نخاعی معلولین ایران زمین

"مشاركت" شما خیرین حامی معلولین, با این کار خیر معامله با خداست نه با خلق خدا و خوشا به حال شما که توانایی این معامله را دارید

در هر کجای از کره خاکی هستید،با همدلی و همیاری به آینده و نجات معلولين کشور به جمع کمپین فعالان و طرفداران جنبش حقوق (معلولين میهن) بپیوندید.

شرایط امروز دنیا به گونه ای پیش می رود که در آن سازمان هایی که فعالانه در فضای اینترنت رشد یافته اند می توانند زمینه ساز تغییرات ارزشمندی برای جامعه باشند و اگر امروز بخواهیم شاهد تغییرات تاثیرگذاری در جامعه آسیب نخاعی کشور باشیم باید بتوانیم با قدرت در این راه گام بر داریم.

سایت موسسه خیریه میهن،لندن برنامه مدونی برای توسعه حضور خویش در اینترنت و تاثیرگذاری فراوان بر فرهنگ جامعه دارد. یکی از این اقدامات تاثیرگذاری برای ایجاد تغییرات اساسی در زندگی افراد آسیب نخاعی ایران با بهره گیری از کمک های اجتماعی در امور آسیب نخاعی است به گونه ای که در نهایت سبب شود که شرایط زندگی برای پذیرش افراد آسیب نخاعی روز به روز بهتر شود.

باید به خاطر بسپاریم که آسیب نخاعی عارضه ای است که هر لحظه ممکن است هر انسان را در یک حادثه غیرمترقبه گرفتار خویش نماید و به همین خاطر باید همگان در ایجاد یک جامعه دوستدار آسیب های نخاعی تلاش نمایند و اگر از این موضوع غفلت شود روزهای سختی پیش رو خواهد بود چرا که اگر فرد سالمی، فردا مبتلا به آسیب نخاعی شود؛ روزهای سختی را سپری خواهد کرد.

در جامعه ایران حدود هفتاد هزار نفر فرد آسیب نخاعی زندگی می کنند که بعلت ضعف مناسب سازی، نبود وسایل حمل و نقل عمومی مناسب و … در منازل خویش زمین گیر شده اند و تنها از طریق پنجره منازل خود نظاره گر شهر هستند و مبارزه ای سخت را برای زندگی کردن آغاز کرده اند.

موسسه خیریه میهن،لندن به منظور آگاه سازی جامعه و اجرای برنامه های خویش سه شیوه  برای جلب یاوران میهن برنامه ریزی نموده است که شامل موارد ذیل است:

۱- یاوران اطلاع رسانی

۲- یاوران فکری

۳- یاوران مالی

یاوران اطلاع رسانی:

هرکسی می تواند به عنوان یک یاور به جامعه آسیب نخاعی کشور کمک نماید. تنها کافی است یکی از اقدامات زیر را به انجام برساند:

الف) آموزش چهره به چهره به افراد جامعه در زمینه آسیب نخاعی و آشنا کردن آنان بر اساس محتوای آموزشی ارائه شده از طریق انجمن ضایعات نخاعی استانها که مطالب آن توسط کارشناسان تهیه شده است و متن آن از طریق سایت در دسترس علاقمندان قرار خواهد گرفت.

ب) ارسال مطالب آموزشی از طریق پست الکترونیکی به افراد جامعه

پ) ارائه سخنرانی در مجامع در زمینه آسیب نخاعی

ت) ارسال فایل های صوتی و تصویری در زمینه آسیب نخاعی به افراد جامعه بطور مجازی و غیرمجازی

ث) آگاه سازی مسئولین و افراد تاثیرگذار در جامعه نظیر صاحبان اهل قلم، اهل هنر و …

یاوران فکری:

شامل آن دسته از متخصصان، صاحبنظران و افراد باتجربه است که از نظر فکری می توانند موسسه خیریه میهن را در جهت دستیابی به اهداف خویش یاری نمایند. تنها کافی است برنامه ریزان انجمن را با بهره گیری از اندیشه های گرانقدر خود کمک نمایند تا آنان بتوانند فعالیت های خویش را بهتر برنامه ریزی کنند و بتوان با گذر زمان شاهد اقدامات ارزشمندی بود .

یاوران مالی:

آن دسته از عزیزانی که دارای تمکن مالی هستند با پرداخت منابع مالی می توانند موسسه خیریه میهن (لندن) را یاری نمایند:

»از اعتماد شما سپاسگزاریم«

صدقات الجاریات را به شماره حساب نزد

Nat West Bank: 4751 3000 3056 3206

به نام موسسه خیریه میهن (لندن) در جهت کمک رسانی به معلولین ایران زمین واریز نمائید.

"مشاركت" شما خیرین حامی معلولین, با این کار خیر معامله با خداست نه با خلق خدا و خوشا به حال شما که توانایی این معامله را دارید.