تاریخچه و نحوه تاسیس موسسه

خداوند هیچ گاه بندگان خود را رها نمی کند.

موسسه خیریه میهن، یک موسسه غیر سیاسی، غیر دولتی، مستقل و غیرانتفاعی(NGO) است که با هدف جمع آوری و کمکهای مردمی (خیرین) درگوشه و کنار کشور وخارج از کشور در تاریخ ۱۰ ذی الحجه۱۴۳۳ ، درروز عید قربان (۵ آبان ۱۳۹۱) ، (۲۶ اکتبر ۲۰۱۲) در حمایت از معلولین ضایعه نخاعی ایران زمین در ( لندن) با ۲ اولويت مراقبت و درمان و تأمین وسایل بهداشتی، ازدواج معلولین تاسيس شده است .

 از اهداف اصلی موسسه

دفاع ازپیمان نامه های جهانی، دفاع از حقوق شهروندی، ایجاد نشاط و بالا بردن سطح اعتماد به نفس در افراد دارای معلولیت و تشویق و ترغیب آنها به داشتن حضور فعال و مستمر در عرصه های مختلف اجتماعی و دوری از انزوا.

 پرهیز از واژه گداپروری و تلاش درجهت خود اتکایی معلولین ضایعه نخاعی ایران زمین. می باشد.

 ما میخواهیم خانواده جز رنج مریض داری رنج دیگری نداشته باشد.

عظمت موسسه از فعالیت انسان های بی ریا و بي ادعا و خالصانه ناشی می شود که آشکارا و پنهان در حدی که می توانند در گشوده کردن این راه به آینده ی معلولین کمک می کنند و در این راه حتی یک دعا خیر از یک فرد گمنام در یک گوشه دور افتاده کشور مغتنم است.

 موسسه خیریه میهن، نماد مجمع دستان مهربان شما عزیزان داخل و خارج از کشور در حمایت از معلولین ضایعه نخاعی ایران زمین.