عملکرد موسسه خیریه میهن (لندن) درسال۹۳

 

»خداوند هیچ گاه بندگان خود را رها نمی کند«
موسسه خیریه میهن یک (NGO) افتخاری در خارج ازکشور، در حمایت از معلولین ضایعه نخاعی ایران زمین می باشد.
 باعث افتخار است که عظمت موسسه از فعالیت انسان های بی ریا و بي ادعا و خالصانه ناشی می شود که آشکارا و پنهان در حدی که می توانند در گشوده کردن این راه به آینده ی معلولین کمک می کنند و در این راه حتی یک دعا خیر از یک فرد گمنام در یک گوشه دور افتاده کشور مغتنم است.
۱ـ پرداخت عیدانه ۹۴ به معلولین ضایعه نخاعی بهشهر و بصورت موردی هم به دیگر استانها کشور به مبلغ ۵،۵۰۰،۰۰۰ تومان.
۲ـ پرداخت هزینه ساخت و نصب ۳عدد درب یکی از مدد جویان و اهدای تعداد ۸۰ عدد مرغ در ایام الله ماه مبارک رمضان به ۸۰ خانوار از مدد جویان موسسه خیریه حضرت زهرا (س) زاغمرز به مبلغ ۲،۰۰۰،۰۰۰ تومان.
۳ـ پرداخت هزینه مراقبت و درمان انجمن معلولین ضایعه نخاعی استان مازندران  به مبلغ ۳،۰۰۰،۰۰۰ تومان.
۴ــ پرداخت هزینه ایاب و ذهاب اردوی یک روزه انجمن معلولین ضایعه نخاعی استان مازندران  به مبلغ ۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان.
۵ـ اهدای ۵ دستگاه ویلچیر (صندلی چرخدار) به معلولان ایران به مبلغ ۷،۵۰۰،۰۰۰ تومان.
۶ـ پرداخت مبلغ ۵۰۰،۰۰۰تومان جهت مساعدت مالی  به ۲ نفر ازمعلولین ضایعه نخاعی استان مازندران.
۷ـ پرداخت مبلغ ۵۰۰،۰۰۰تومان بابت تمدید سایت وسالیانه و انتشارات موسسه.


مجموع پرداختی کل مشارکت سال۹۳ به مبلغ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان می باشد.