برگزاری اردو یکروزه از سوی انجمن معلولین ضایعه نخاعی استان مازندران و موسسه خیریه میهن(لندن) در استان مازندران تابستان ۹۳

برگزاری اردو یکروزه فرهنگی تفریحی برای معلولین و خانواده ها در تابستان ۹۳ از سوی موسسه خیریه میهن(لندن) و انجمن معلولین ضایعه نخاعی استان مازندران برای معلولین و مراقبین برنامه FBR و توانخواهان آنها در ویلای ساحلی ساری .

در روز جمعه مورخ 93/5/31 اردوی یکروزه ای در پلاژ ساحلی شهید بهشتی ساری از طرف انجمن برای معلولین ضایعه نخاعی به اتفاق خانواده آنها و همچنین مراقبین و توانخواهان و خانواده های آنها در برنامه مراقبتی توانبخشی در منزل انجام شد.
هدف از این اردو آشنایی معلولین و خانواده های آنها با یکدیگر و تبادل اطلاعات در خصوص نحوه مواجه با مشکلات احتمالی برای معلولین و همچنین گذراندن یکروز شاد در کنار خانواده هایشان بود.
پذیرایی عصرانه و شام از معلولین توسط انجمن صورت گرفت و در پایان به هر یک از معلولین حاضر در اردو مبلغ 500/000 ریال از طرف جناب آقای میهن مهر(نماینده موسسه خیریه میهن(لندن))بصورت چک پول بعنوان هدیه داده شد.