جلسه موسسه خیریه میهن(لندن)و رئیس انجمن معلولین ضایعه نخاعی استان مازندران با معاون فنی محترم شهرداری ساری

جلسه موسسه خیریه میهن(لندن) و رئیس انجمن معلولین ضایعه نخاعی استان مازندران با جناب آقای مهندس رشیدی،معاون فنی محترم شهرداری ساری در روز یکشنبه مورخ ۹۳/​۵​​/۱۲ در شهرداری ساری از روند میزان پیشرفت مناسب سازی مبلمان شهری مبنی بر اینکه محیط شهری برای همه شهروندان است و عبور و مرور حق اصلی هر شهروند.

توجه به مناسب‌سازی فضای شهری نیاز بیش از ۵۰ درصد جامعه است چرا که نه تنها معلولان بلکه بسیاری از افراد از جمله سالمندان و کودکان نیازمند مناسب‌سازی مکان‌ها و مبلمان شهری هستند.