انعقاد قرارداد GGP اهداء تجهیزات فیزیوتراپی از سوی سفارت ژاپن

عالیجناب کوجی هاندا، سفیر ژاپن در ایران، در روز 16 مارس 2014 (مصادف با 25 اسفند 1392) قراردادی را جهت اجرای « پروژه اهداء تجهیزات فیزیوتراپی به معلولین ضایعه نخاعی استان مازندران » با جناب آقای بنیامین محسنی ساروی،رئیس هیات مدیره انجمن بیماران ضایعات نخاعی، منعقد نمودند. بر اساس این طرح،تجهیزات لازم به منظور راه اندازی یک مرکز فیزیوتراپی جدید برای استفاده بیماران ضایعات نخاعی استان مازندران به این موسسه اهدا خواهد شد. پیش بینی می شود که سالیانه حدود 700بیمار تحت پوشش این مرکز،از این امکانات استفاده بکنند.