بازدید موسسه خیریه میهن (لندن)، در ایام ماه مبارک رمضان از وضعیت معلولین ضایعه نخاعی استان مازندران

حضور موسسه خیریه میهن، در برگزاری جلسه گروه درمانی در ماه مبارک رمضان.

در ایام ماه مبارک رمضان به اتفاق اعضا تیم پزشکی خدمات توانبخشی انجمن معلولین ضایعه نخاعی استان مازندران بازدیدی از معلولین تحت پوشش در منزلشان بعمل آمد.سپس جلسه گروه درمانی در ماه مبارک رمضان،در یک فضای صمیمی برای آموزش معلولین ضایعه نخاعی استان مازندران در دفتر انجمن برگزار گردید. در این جلسه کار گروه وضعیت معلولین ضایعه نخاعی و مشکلات آنان مورد بررسی قرار گرفت و همچنین ۵۰ عدد کارت هدیه از طرف موسسه خیریه میهن(لندن) و انجمن به بمبلغ ۱۰۰/۰۰۰تومان به معلولین ضایعه نخاعی اهدا گردید.

همچنین به دو نفر از معلولین ضایعه نخاعی (خانم و آقا) که به تازگی ازدواج کرده بودند نیز از طرف موسسه خیریه میهن(لندن) و انجمن هدیه ای بصورت وجه نقدی بمبلغ ۵۰۰/۰۰۰ تومان اهدا و برای آنان موفقیت و خوشبختی آرزو گردید.