«معلولین عزیز، بیایید با کمک همدیگر تغییری ایجاد کنیم»

حق گرفتنی است نه دادنی؟

در کشورهای پيشرفته از جمله کشورهاي اروپايي (انگلستان) به رغم شرايط مطلوب زندگي براي معلولان و فضاهاي مناسب براي رفت و آمد،شاهد اعتراض های مدنی از سوی معلولین در جهت مطالبات حقوق خویش هستند.
آقای رئیس ‌جمهور، شما هم دکترا حقوق از کشور نگلستان گرفته اید و از طرفی هم از مطالبات معلولین آن کشور مطلعید، لذا حقوق پایمال شدۀ معلولین ایران را طی سالهای گذشته را به ایشان بازگردانید،

توصیه ما به رئیس جمهور اینست که»دولت باید بر اساس "کنوانسيون حقوق معلولين" کمیته ای برای بازنگری قانون جامع حمایت از حقوق معلولان تشکیل دهد«
این لایحه حمایت از حقوق معلولان، هشت سال است که در پیچ و خم دولتی مانده است؟
اجرای این قانون بسیاری از مشکلات معلولان را حل می کند.
عادلانه تر از اين چيست كه مستمري آنها را تامين كنيم تا زندگي و نيازهاي معیشتی آنها برآورده شود.
سعادت دین و آخرتمان در این لایحه است.

حق گرفتنی است نه دادنی؟به دنبال حق خود رفتند و این بیشتر به توانایی خود معلولین ایران باز مي‌گردد.اگر شما بخواهید چرا نه؟

دوستان عزیز؛ما یکی هستیم و در یک دنیا زندگی می کنیم، بیشتر از این چه می توان گفت؟ ! در هر کجای از کره خاکی هستید،با همدلی و همیاری به آینده و نجات معلولين کشور با لایک پیچ اصلی لینک زیر به » جمع کمپین فعالان و طرفداران جنبش حقوق (معلولين میهن) بپیوندید.

http://www.facebook.com/MoasesehMihan