قدم خير ورزش‌كاران مردم را هم به كار خير تشويق مي‌كند

يکي از راه‌هايي که مي‌تواند اطلاع‌رساني درخصوص وقف را افزايش دهد، ارتباط بين اين امر خير با ورزش است. ورزشي که اين روزها، روي زشت آن به شدت زير ذره بين است. اما وقتي به سوي معنويت پيش برود، روي زشت آن، کم وکمتر شده و حتي به جايي مي‌رسيم که ورزش مي‌شود همان ايده آلي که همه در ذهن و آرزوهايشان دارند. چرا که معنويات، به طور غيرارادي باعث پاک شدن ناپاکي ها مي‌شود و اين چيزي نيست که احتياج به آزمون و خطا داشته باشد.

با همدلی و همیاری در این امر خیر به آینده و نجات معلولين کشوربه اندیشیم.

ما همواره از خيرين و واقفين ورزشکار عزیز خواستارايم، در جهت نيازمندیهای معلولین ایران زمین وقف كنند زيرا يكي از نيازهاي وقف‌هاي جديد در اين زمينه است.