باید وقف در جامعه زنده نگه داشته شود

وقف یکی از اعمالی است که از دوران گذشته و قبل از اسلام هم وجود داشته است. وقف اثر تربیتی برای انسان دارد و کسی که از مالش به راحتی بگذرد از جانش هم در راه خدا به آسانی خواهد گذشت.

اما جامعه ای که یک میلیون موقوفه داشته باشد اما حق آن پرداخت نشود یک جامعه بیمار نیست؟!!!!!!!

ما همواره از خيرين و واقفين خواستارايم در جهت نيازمندیهای معلولین ایران زمین وقف كنند زيرا يكي از نيازهاي وقف‌هاي جديد در اين زمينه است.